01

Geodetske usluge

Geodezija je nauka koja se bavi problematikom mjerenja zemljišta u naučne i praktične svrhe. Dio geodezije koji se bavi djelatnošću u naučne svrhe naziva se viša geodezija i zasniva se na zakonima matematike, fizike, astronomije i računa izravnanja. Dio geodezije koja se bavi detaljnim premjerom zemljišta u svrhu izrade planova i karata je niža geodezija.

Usluge geodetske struke su nezamjenljive prilikom projektovanja, izgradnje i održavanja građevinskih objekata. Pored navedenog, geodetska struka je osnov za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

02

Geografski Informacioni Sistemi

Geografski informacioni sistem je okvir u kojem se vrši prikupljanje, obrada i analiza prostornih podataka. GIS je ukorijenjen u prostoru (geografiji) i pri tome integriše mnoge tipove podataka. Nad prostornim podacima vrši se prostorna analiza, te se informacije organizuju u pregledne slojeve i prikazuju u obliku mapa i 3D scena. Sa ovim jedinstvenim mogućnostima GIS obezbijeđuje detaljan uvid i pregled podataka, kao što su obrasci, odnosi i situacije – omogućavajući korisniku GIS-a donošenje boljih odluka.

03

Kartografija

Karta je umanjena, pojednostavljena i objašnjena slika čitave Zemaljske kugle, ili nekog njenog dijela u ravnini (Frankić, 2010). Kartografija, umjetnost i nauka prezentacije geografskog područja uobičajeno u ravnini (projekciji).

Pored geodetskih usluga GeoGIS studio vrši izradu kartografskih proizvoda. Možemo Vam kreirati kartu ili mapu bilo kojeg područja.   

NAŠE USLUGE

Inžinjerska geodezija
Inžinjerska geodezija je primjena geodetske tehnologije, metoda mjerenja i postupaka računanja kod projektovanja i izvođenja inžinjerskih projekata. Svi elementi geodetske nauke mogu biti dijelovi inžinjerskih projekata. Do koje će mjere biti primjenjeni neki elementi geodezije u pojedinim projektima ovisi o karakteru projekta, njegovom obimu i važnosti.
Iskolčenje objekata
Dio geodetskog rada kojim se vrši prenošenje projekta na teren naziva se iskolčenje. Najčešće elementi iskolčenja su visinske razlike, pravci, dužine i trodimenzionalni položaj tačke. Kvaliteta iskolčenih tačaka mora biti u skladu sa zahtjevima projekta. Zahtjevana tačnost pozicija tačaka projekta zavisi od instrumentarija i metode opažanja.
Fotogrametrija
Fotogrametrija je metoda mjerenja kod koje se, na osnovu fotogrametrijskog mjernog snimka (fotograma - fotografije), dobije oblik, veličina i položaj snimljnog objekta (terena).
Fotogrametrija se po mjestu odakle se vrši snimanje dijeli na:
- aerofotogrametriju i
- terestričku fotogrametriju.
Geodetski premjer
Dio geodetskog posla kojim se vrši vjerno snimanje situacije na terenu sa svim relevantnim elementima i objektim naziva se geodetski premjer. Pri tome se moraju primjeniti sve tehnike koje geodetska nauka poznaje. Pri rješavanju brojnih administrativnih poslova u urbanizmu i katastru ažurna geodetska situacija/podloga je neophodna.
Geografski Informacioni Sistem
Geografski informacioni sistem je okvir u kojem se vrši prikupljanje, obrada i analiza prostornih podataka. GIS je ukorijenjen u prostoru (geografiji) i pri tome integriše mnoge tipove podataka. Nad prostornim podacima vrši se prostorna analiza, te se informacije organizuju u pregledne slojeve i prikazuju u obliku mapa i 3D scena.
Analiza deformacija
Dosta rašireni laički stavovi da su građevinski objekti ‘’vječni’’ i da nema potrebe za njihovom kontrolom i održavanjem je pogrešno. Prava istina je da se svaka građevinska konstrukcija “rađa”, “živi” i “umire” i da je za istu potrebna kontrola i održavanje. Utvrđivanje stabilnosti objekta je multidisciplinaran zadatak, gdje brojne struke učestvuju u utvrđivanju stvarnog stanja, najvjerodostojniji prikaz stabilnosti objekata pruža geodetska struka.

ZAŠTO RADITI SA NAMA

Profesionalnost
Tim visokokvalificiranih geodetskih stručnjaka
Posvećenost
Tim geodetskih stručnjaka posvećen kvaliteti izvršavanju geodetskih usluga.
Integritet
Težnja besprijekornosti izvođenja naših usluga i čuvanje pojedinosti svakog klijenta
Inovativnost
Inovativni tim geodetskih stručnjaka

Tražite partnera za Vaš naredni projekat?

testimonial-team (Demo)
Félix Faure, 1890
Budžetski izvjestioc

Izgradnja 32 000 km francuskih željeznica koštala nekoliko stotina miliona franaka manje da je na vrijeme bila razvijena mreža generalnog nivelman.

testimonial-team (Demo)
Krešimir Frankić
Prof. Dr.

Fizička mjerenja su glavni izvor informacija u svim granama nauke, ali za geodetsku profesiju ona predstavljaju bit njene egzistencije. Sve geodetske aktivnosti baziraju se na…

TELEFON

Tel: +387 (62) 293 663

LOKACIJA

Ferde Hauptmana br.7
71000, Sarajevo
Bosna i Hercegovina

MAIL

info@geogis.ba