GEODETSKE USLUGE

GEODETSKE USLUGE

Kontinuiranim razvojem u znanje, stručni kadar i infrastrukturu kompanije uspjeli smo se pozicionirati među vodeće geodetske kompanije!

Kontaktirajte nas
Usluge
Kontaktirajte nas
Usluge
0
Geodetskih inženjera
0
Godina razvoja firme
0
Projekata godišnje
0
Vrsta usluga

GEOPROSTORNE USLUGE

Zašto raditi sa nama?

Geodetska kompanija GeoGIS studio d.o.o. Sarajevo vrši prikupljanje, obradu i analizu geoprostornih podataka na osnovu koje izrađuje geodetske podloge i BIM modele zavidne kvalitete. Pored navedenog, osnovu našeg poslovanja čini geodetski nadzor u inženjerskoj geodeziji i pružanje geodetskih usluga u građevinarstvu, energetici, transportu, rudarstvu i sektoru imovinsko-pravnih odnosa

NAŠE USLUGE

Kontinuiranim usavršavanjem, ulaganjem u znanje i nove tehnologije našu poziciju vidimo u samom vrhu prostorne digitalizacije svijeta. Zahvaljući našoj viziji, usluge koje naši klijenti mogu dobiti od nas su:

Inženjerska geodezija

Više

Katastar

Više

Building Information Modeling

Više

Lasersko skeniranje

Više

Lidar

Više

Fotogrametrija

Više

Geografski Informacioni Sistemi

Više

Hidrografsko snimanje

Više

BIM je akronim za Building Information Modeliranje koji opisuje način na koji svi mogu razumjeti objekat kroz korištenje digitalnog modela. Nije svaki 3D model ujedno i BIM model. Bim model je trodimenzionalni model koji se sastoji od objekata, koji sadrže specifične informacije, koje su povezane relacijama, i koji opisuju neku vrstu građevine.

Inžinjerska geodezija je primjena geodetske tehnologije, metoda mjerenja i postupaka računanja kod projektovanja i izvođenja inžinjerskih projekata. Svi elementi geodetske nauke mogu biti dijelovi inžinjerskih projekata. Do koje će mjere biti primjenjeni neki elementi geodezije u pojedinim projektima ovisi o karakteru projekta, njegovom obimu i važnosti.

Katastar je javni službeni zapis nekretnina, za evidenciju nekretnina nadležne su geodetske uprave entiteta FBIH i RS, odnosno općinski organi za katastar i imovinsko-pravne poslove. Katastar evidentira geometrijske i pravne čimbenike o katastarskim česticama, trajnim objektima koje se nalaze na i ispod zemljine površine. Zemljišna knjiga je nadležna za prava na navedenim česticama i objektima.

Geografski informacioni sistem je okvir u kojem se vrši prikupljanje, obrada i analiza prostornih podataka. GIS je ukorijenjen u prostoru (geografiji) i pri tome integriše mnoge tipove podataka. Nad prostornim podacima vrši se prostorna analiza, te se informacije organizuju u pregledne slojeve i prikazuju u obliku mapa i 3D scena.

Fotogrametrija je nauka dobivanja pouzdanih informacija o fizičkim objektima i okolini procesom mjerenja i interpretacije fotografskih slika (fotograma) i scena elektromagnetnog zračenja dobijenih senzorskim sistemima. Metoda mjerenja kod koje se položaj objekata na površini određuje na osnovu fotogrametrijskih snimaka iz vazduha naziva se aerofotogrametrija.

Lasersko skeniranje je metoda mjerenja koja omogućava mjerenje velikog broja tačaka u kratkom vremenu čiji je rezultat jako gust tačkasti prikaz (tzv. oblak tačaka) mjerenog objekta. Napredak tehnologije i razvoj novih geodetskih intrumenata omogućio je razvijanje novih geodetskih oblast ii proširio područje primjene geodezije.

Geodetske usluge

Inženjerska geodezija

Topographical survey

Geodetsko snimanje za izračun količina iskopa tokom pripreme za gradnju

Monitoring izgradnje

Geodetsko praćenje slijeganja i deformacije objekta tokom gradnje

3D Laser scanning

Geodetsko snimanje za potrebu izrade geodetske podloge u visokogradnji

Fotogrametrija

Photogrammetry model of topography

Geodetsko snimanje za izračun količina iskopa tokom pripreme za gradnju

Photogrammetry model of topography

Geodetsko snimanje za izračun količina iskopa tokom pripreme za gradnju

Photogrammetry model of residential buildings

Geodetsko snimanje za potrebu izrade geodetske podloge za projektovanje

Building Information Modeling

Scan to BIM

Scan-to-BIM-Rijaset

As-Built arhitektonski model za  projekat rekonstrukcije

Scan-to-BIM

As-Built BIM arhitektonski i konstrukcijski model

Scan-to-BIM-Rijaset

As-Built arhitektonski model etaže zgrade

Scan-to-BIM

As-Built arhitektonski model za  projekat rekonstrukcije

Scan-to-BIM 3D modeling Bridge

As-Built BIM arhitektonski i konstrukcijski model

Scan-to-BIM

As-Built arhitektonski model etaže zgrade

Scan to CAD

Scan-to-CAD services

Scan to CAD crtež fasade za projekat rekonstrukcije

Scan-to-CAD

Scan to CAD crtež za projekat vanjskog uređenja

Scan-to-CAD

Scan  to CAD crtež fasade za projekat rekonstrukcije

Scan-to-CAD services

Scan to CAD – crtež tlocrta

Scan-to-CAD services

Scan to CAD – crtež tlocrta

Scan-to-CAD services

Scan to CAD – crtež tlocrta

Naš tim čine kompetentni geodetski stručnjaci

Naš tim

Rad sa ovom tehnologijom je sadašnjost i budućnost

LASERSKO SKENIRANJE

Više

Prikupljamo, analiziramo i kreiramo point cloud za BIM modele

BUILDING INFORMATION MODELING

Više
O nama

Geodetski ured

Prepoznati smo kao jedni od najboljih u našoj djelatnosti, stoga želimo najbolje ljude u našem timu. Ako ste talentovani, vrijedni i odgovorni pripadate našem timu.

Provjerite dostupne prilike i javite nam se!

Provjerite dostupnost
Zatražite ponudu