Categories: Novosti

by AlijaZutic

Share

Categories: Novosti

by AlijaZutic

Share

GeoGIS studio Sarajevo – geodetski ured

U novembru 2017. godine ured za geodetske poslove i razvoj geografskog informacionog sistema GIS je počeo sa radom. Ured za geodetske poslove nosi naziv GeoGIS studio, kao sastavljeni akronimi za geodeziju i geografske informacione sisteme.

Ured za geodetske poslove GeoGIS studio svojim klijentima nudi:

Geodetsko snimanje iz oblasti katastara:

 • Izrada ažurne geodetska situacija,
 • usaglašavanje površine parcela,
 • cijepanje/dioba parcela,
 • obilježavanje/pokazivanje međa.

Fotogrametrija:

 • izrada ortofoto snimaka,
 • izrada dokumentacije fasada,
 • Izrada digitalnog modela terena,
 • georeferenciranje fotogrametrijskih snimaka.

Inženjerska geodezija:

 • iskolčenje objekata,
 • mjerenje i izračun kubature zemljanih masa nasipa i usjeka,
 • nadzor izgradnje građevinskih objekata,
 • uspostavljanje geodetske osnove za potrebu izgradnje različitih tipova građevinskih objekata,
 • trasiranje i snimanje saobraćajnica,
 • trasiranje i snimanje komunalnih i drugih vodova,
 • analiza deformacija objekata (položajno i visinski),
 • projekat izvedenog stanja,
 • uspostavljanje nivelmanske mreže.

Geografski Informacioni Sistemi:

 • prikupljanje prostornih podataka,
 • izrada i održavanje GIS baze podataka,
 • analiza geoprostornih podataka,
 • rezultati i donošenje relevantnih zaključaka,
 • GIS aplikacije.

Kartografija:

 • kartografski proizvodi

Daljinska istraživanja:

 • nabavka satelitskih snimaka,
 • predobrada, klasifikacija i analiza satelitskih snimaka,
 • tehničko savjetovanja,
 • demarkacija šumskih područja,
 • stanje (zdravlje) šuma i šumskih površina,
 • kartiranje šumskih požara,
 • kartiranje poplavnih područja,
 • predikcije širenja urbanih područja,
 • identifikacija bespravno izgrađenih objekata

Ostali geodetski radovi:

 • etažiranje objekata (tlocrt),
 • izrada 3D modela objekata,
 • digitalizacija analognih geodetskih planova,
 • izrada 3D modela objekata na osnovu analognih arhitektonskih i drugih projekata.

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our free newsletter.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Don’t have an account yet? Get started with a 12-day free trial

Related Posts

View all
 • Dokumentaciju koju je nophodno prikupiti za izdavanje naknadne urbanističke saglasnosti u velikoj mjeri je identična za sve općine na čijoj teritoriji se nalazi građevina izgrađena bez odobrenja za građenje. Sastavni dio zahtjeva za izdavanje naknadne urbanističke saglasnosti je ažurna geodetska podloga.

  Uz zahtjev za izdavanje naknadne urbanističke saglasnosti prilaže se:

  Continue reading
 • Ured za geodetske poslove GeoGIS studio je u mogućnosti da kreira:

  3D model objekta na osnovu podataka laserskog skeniranja, 3D model na osnovu pdf i dwg 2D crteža i osnovu geodetskog premjera

  Continue reading