Geodetski ured GeoGIS studio je počeo sa radom

U novembru 2017. godine ured za geodetske poslove i razvoj geografskog informacionog sistema GIS je počeo sa radom. Ured za geodetske poslove nosi naziv GeoGIS studio, kao sastavljeni akronimi za geodeziju i geografske informacione sisteme.

GeoGIS studio  Sarajevo – geodetski ured

U novembru 2017. godine ured za geodetske poslove i razvoj geografskog informacionog sistema GIS je počeo sa radom. Ured za geodetske poslove nosi naziv GeoGIS studio, kao sastavljeni akronimi za geodeziju i geografske informacione sisteme.

Ured za geodetske poslove GeoGIS studio svojim klijentima nudi:

Geodetsko snimanje iz oblasti katastara:

 • Izrada ažurne geodetska situacija,
 • usaglašavanje površine parcela,
 • cijepanje/dioba parcela,
 • obilježavanje/pokazivanje međa.

Fotogrametrija:

 • izrada ortofoto snimaka,
 • izrada dokumentacije fasada,
 • Izrada digitalnog modela terena,
 • georeferenciranje fotogrametrijskih snimaka.

Inženjerska geodezija:

 • iskolčenje objekata,
 • mjerenje i izračun kubature zemljanih masa nasipa i usjeka,
 • nadzor izgradnje građevinskih objekata,
 • uspostavljanje geodetske osnove za potrebu izgradnje različitih tipova građevinskih objekata,
 • trasiranje i snimanje saobraćajnica,
 • trasiranje i snimanje komunalnih i drugih vodova,
 • analiza deformacija objekata (položajno i visinski),
 • projekat izvedenog stanja,
 • uspostavljanje nivelmanske mreže.

Geografski Informacioni Sistemi:

 • prikupljanje prostornih podataka,
 • izrada i održavanje GIS baze podataka,
 • analiza geoprostornih podataka,
 • rezultati i donošenje relevantnih zaključaka,
 • GIS aplikacije.

Kartografija:

 • kartografski proizvodi

Daljinska istraživanja:

 • nabavka satelitskih snimaka,
 • predobrada, klasifikacija i analiza satelitskih snimaka,
 • tehničko savjetovanja,
 • demarkacija šumskih područja,
 • stanje (zdravlje) šuma i šumskih površina,
 • kartiranje šumskih požara,
 • kartiranje poplavnih područja,
 • predikcije širenja urbanih područja,
 • identifikacija bespravno izgrađenih objekata

Ostali geodetski radovi:

 • etažiranje objekata (tlocrt),
 • izrada 3D modela objekata,
 • digitalizacija analognih geodetskih planova,
 • izrada 3D modela objekata na osnovu analognih arhitektonskih i drugih projekata.