3D modeliranje

BIM (Building information modelling) je velika prilika za geodetske stručnjake u budućem periodu zbog velike korelacije sa prostorom i prostornim informacijama. BIM nudi poznato okruženje i brojne mogućnosti za geodetske stručnjake, zasnovan na računarskoj tehnologiji i procesima u svrhu efikasnije izgradnje i održavanja građevinskih objekata. BIM je u velikoj korelaciji sa GIS (Geografskim Informacionim Sistemom) i zasniva se na sličnim principima i osnovama, naime svaka instanca (objekat) ima svoj atribut koji ga opisuje. U GIS-u to može da bude parcela koja ima svoje atribute, kao što je površina, vlasništvo, tereti i sl., a primjer u BIM-u može da bude konstruktivni element objekta sa opisnim podacima.

BIM pruža mogućnost da se na osnovu računarske tehnologije definiraju relevantni čimbenici za uspješnu izgradnju. Pored navedenog, važno je naglasiti da je BIM nije trodimenzionalni prikaz objekata već da je to proces izrade projekata i projektne dokumentacije.  Osnovna svrha BIM procesa pri izgradnji objekata je smanjenje troškova, smanjenje vremenskog perioda izgradnje i povećanje sigurnosti pri izgradnji.

Većina EU država uvodi zakonske propise kojima se reguliše obavezna upotreba BIM procesa pri izgradnji i upravljanju, naročito se ovo odnosi na javne radove, međutim sve je veći broj privatnih kompanija koje su se odlučile za BIM proces  zbog ostvarivanja znatnih ušteda. Najdalje u upotrebi BIM tehnologije i procesa su otišle skandinavijske države.

Ključni dio razmjene informacija tokom BIM projekta je osigurati da sve komponente i zainteresovane strane rade u istom koordinatnom sistemu. Iako je važno tokom početnog planiranja, georeferencirane pozicije su manje važne za izvođače građevinskih radova. Geodetski stručnjak  može pružiti nezamjenljivu uslugu tako što će upravljati horizontalnom i vertikalnom transformacijom datuma između različitih modela lokacije i dizajna za izgradnju jedinstvenog, dosljednog 3D referentnog okvira.

Pored doprinosa BIM procesa pri izgradnji, dešava se i inverzni postupak, naime često je neophodno izvršiti prikupljanje geoprostornih podataka promatranog objekta (već izgrađenog) kako bi se uspješnije upravljalo istim. Prikupljanje geoprostornih podataka je dobro poznato geodetskim stručnjacima. Najčešće upotrebljene metode su:

  • fotogrametrija i
  • lasersko skeniranje.

Ured za geodetske poslove GeoGIS studio je u mogućnosti da kreira:

  • 3D model objekta na osnovu podataka laserskog skeniranja,
  • 3D model na osnovu pdf i dwg 2D crteža,
  • 3D model na osnovu detaljnog premjera.

Za sve dodatne informacije možete nam se javiti!

 

Vaš GeoGIS studio