Jedan od zadataka našeg geodetskog tima je izrada Elaborata ažurne geodetske podloge za potrebu legalizacije (dobijanje naknadne urbanističke saglasnosti) bespravno izgrađenih objekata. Pored legalizacije objekata, geodetska podloga je potrebna za dobijanje urbanističke saglasnosti, koja služi za izradu idejnog projekta objekta.

Uplanjenje objekata svih vrsta, jedino se može izvršiti nakon izrade Elaborata ažurne geodetske podloge.