Nivo detaljnosti, u zavisnosti od traženog nivoa detaljnosti (LOD, eng., Level od Detail) ili nivo razvijenosti modela (LOD), možemo Vam ponuditi:

LOD 100 – konceptualni model

LOD 200 – aproksimativni model

LOD 300 – precizna geometrija

LOD 350 – precizna geometrija sa poveznicama

LOD 400 – precizna geometrija sa detaljnim informacijama o modelu

LOD 500 – verifikovan i operativan model /As-built