Izradu ažurne geodetske podloge vršimo prema zahtjevu stranke, odnosno komitenta.

Naš zadatak je da za Vas izradimo najpouzdaniju i što je moguće tačniju geodetsku podlogu, prema vašim uputama i zahtjevima.

U zavinosti za koje potrebe se vrši izrada ažurne geodetske podloge, obratit će se na pojedinačne elemente objekta i stanju na terenu.