Geodetske usluge koje možemo uraditi za Vas!

 Vam nudi:

  • Etažiranje objekata (tlocrt)
  • Izrada 3D modela objekata
  • Digitalizacija analognih geodetskih planova
  • Izrada 3D modela objekata na osnovu analognih arhitektonskih i drugih projekata