Inžinjerska geodezija

Šta je zapravo inžinjerska geodezija? Po definiciji ona je primjena geodetske tehnologije, metoda mjerenja i postupka računanja kod projektovanja, izvođenja i eksploatacije inžinjerskih projekata. Ta široka definicija praktički uključuje kompletno područje geodezije, sve od elementarnih metoda niže geodezije pa do primjene postupaka više geodezije, izjednačenja mjerenja, kartografije i fotogrametrije. Svi elementi geodetske nauke mogu biti integralni dijelovi inžinjerske geodezije.  Inžinjerska geodezija zahtijeva kompletnog geodetskog profesionalca, čovjeka široke teoretske podloge i velikog praktičara (Frankić, 2010).

 Vam nudi:

  • Iskolčenje objekata
  • Mjerenje i izračun kubature zemljanih masa nasipa i usjeka
  • Nadzor izgradnje građevinskih objekata
  • Uspostavljanje geodetske osnove za potrebu izgradnje različitih tipova građevinskih objekata
  • Trasiranje i snimanje saobraćajnica
  • Trasiranje i snimanje komunalnih i drugih vodova
  • Analiza deformacija objekata (položajno i visinski)
  • Projekat izvedenog stanja
  • Uspostavljanje nivelmanske mreže