bb

Katastarske geodetske usluge

Evidencija zemljišta i objekata na njima ima društveni, ekonomski i politički značaj. Savremeni razvoj društva zahtjeva i savremenu urbanizaciju prostora, rješavanje odnosa među ljudima koji uslovljavaju nekretnine, obavljanje javnih poslova, istraživanje zemljišnjih potencijala, planiranje, programiranje i izvođenje radova u oblasti ruralne i statističke djelatnosti, razvoj nauke idr. Katastar koji je izrađen na osnovu podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta naziva se tehnički katastar.  Ovaj katastar sadrži tačne podatke o položaju, obliku, površini, kulturi, klasi, katastarskom prihodu i korisnicima. Svi navedeni podaci sadržani su na katastarskim planovima.

 Vam nudi:

  • Ažurna geodetska situacija
  • Usaglašavanje površine parcela
  • Cijepanje/dioba parcela
  • Obilježavanje/pokazivanje međa