Here's What We Do Better

GIS usluge i proizvodi

GIS predstavlja informacioni sistem (hardver, softver, stručnjaci i podaci) koji je dizajniran za automatiziranu grafičku i numeričku obradu geoprostornih podataka sa aspekta njihovog unosa, procesiranja unesenih podataka, njihovog prezentovanja i izlaza finalnih proizvoda.

Prikupljanje geoprostornih podataka
Prikupljanje geoprostornih podataka je važan i odgovoran zadatak. Prikupljanje se može vršiti različitim metodama i tehnikama, a razvrstavaju se u dvije glavne kategorije:
○ primarne i
○ sekundarne
Izrada i održavanje GIS baze podataka
Digitalna kolekcija opisnih informacija promatranog prostora ili pojave, koje sadrže prostornu referencu i koje su organizovane u više serija tema ili slojeva. Suštinski dva su tipa podataka u GIS bazi podataka: prostorni i opisni.
Analiza geoprostornih podataka
GIS integrira prostorne i druge vrste informacija unutar jednog sistema te na taj način pruža koinzistentan okvir za analizu promatrane prostorne cjeline ili pojave. Sve analize u GIS-u su matematičkog karaktera i vrše se u GIS računarskom programu.
Rezultati i donošenje relevantnih zaključaka
Donošenje relevantnih zaključaka na osnovu izvršene analize geoprostornih podataka u GIS računarskom programu, te prikaz ostvarenih rezultata na prigodnom mediju.
MAGIC CODING (Demo)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad mini veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor