Geodetska podloga za potrebu izrade Glavnog projekta proširenja pješačke staze
Geodetska podloga za potrebu izrade Glavnog projekta proširenja pješačke staze

Geodetsko snimanje terena i pješačke staze, na osnovu čega je kreirana geodetska podloga. Svrha geodetskog snimanja je modeliranje (opisivanje) stvarnog stanja terena za potrebu izrade Glavnog projekta proširenja pješačke staze ka tvrđavi Stjepangrad.

Trening Kamp FK Sarajevo – Butmir
Trening Kamp FK Sarajevo – Butmir

Snimanje i izrada ažurne geodetske podloge Trening Kampa fudbalskog kluba Sarajevo – Butmir!

Skijalište Žabljak – Durmitor
Skijalište Žabljak – Durmitor

Snimanje i izrada ažurne geodetske podloge Trening Kampa fudbalskog kluba Sarajevo – Butmir!

Geodetski radovi pri izgradnji Mosta M13
Geodetski radovi pri izgradnji Mosta M13

Snimanje i izrada ažurne geodetske podloge Trening Kampa fudbalskog kluba Sarajevo – Butmir!

Geodetsko iskolčenje stambene zgrade
Geodetsko iskolčenje stambene zgrade

Učešće geodeta u ostvarivanju inžinjerskih projekata može se podjeliti na dva jednako važna dijela. U prvom dijelu neophodno je vjerno snimiti situaciju na terenu sa svim relevantnim elementima i objektima koji utječu na projektovanje i izvedbu projekta. Drugi dio geodetskih radova kod inžinjerskih projekata je prenos projekta na teren.

Izrada trodimenzionalnog prikaza stambenih objekata
Izrada trodimenzionalnog prikaza stambenih objekata

Na osnovu iskazane želje investitora kreirano je idejno rješenje izgleda stambenih objekta. Pored kreiranog 3D modela stambenih zgrada, izrađen je i digitalni model terena na osnovu terenskih mjerenja.