AGS 1

11 jul: Ažurna geodetska podloga za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina

Dokumentaciju koju je nophodno prikupiti za izdavanje naknadne urbanističke saglasnosti u velikoj mjeri je identična za sve općine na čijoj teritoriji se nalazi građevina izgrađena bez odobrenja za građenje. Sastavni dio zahtjeva za izdavanje naknadne urbanističke saglasnosti je ažurna geodetska podloga. Uz zahtjev za izdavanje naknadne urbanističke saglasnosti prilaže se: