GeoGIS FAQ2022-05-30T09:53:02+00:00

DOBRO DOŠLI NA GEOGIS FAQ

Najčećše postavljena pitanja.

Geodetske podloge za potrebu projektovanja. Radimo li?2022-02-18T20:13:15+00:00

Izradu ažurne geodetske podloge vršimo prema zahtjevu stranke, odnosno komitenta.

Naš zadatak je da za Vas izradimo najpouzdaniju i što je moguće tačniju geodetsku podlogu, prema vašim uputama i zahtjevima.

U zavinosti za koje potrebe se vrši izrada ažurne geodetske podloge, obratit će se na pojedinačne elemente objekta i stanju na terenu.

Vršimo li izradu geodetskog snimka za potrebu legalizacije stambenih objekata?2022-02-18T20:01:24+00:00

Jedan od zadataka našeg geodetskog tima je izrada Elaborata ažurne geodetske podloge za potrebu legalizacije (dobijanje naknadne urbanističke saglasnosti) bespravno izgrađenih objekata. Pored legalizacije objekata, geodetska podloga je potrebna za dobijanje urbanističke saglasnosti, koja služi za izradu idejnog projekta objekta.

Uplanjenje objekata svih vrsta, jedino se može izvršiti nakon izrade Elaborata ažurne geodetske podloge.

Radimo li lasersko skeniranje?2022-02-15T19:44:08+00:00

Da, ured za geodetske poslove vrši lasersko skeniranje svih vrsta objekata najmodernijim terestričkim laserskim skenerom. Vršimo skeniranje, registraciju, georeferenciranje i filtriranje oblaka tačaka.

Radimo li iscrtavanje AEC (Architecture, Engineering & Construction) modela?2022-02-15T19:55:49+00:00

Iz finalnog oblaka tačaka vršimo iscrtavanje AEC (Architecture, Engineering & Construction) modela za potrebu arhiviranja, održavanja, projektovanja i izvođenja radova na predmetnom objektu. Finalni AEC model dobra je osnova za izradu BIM (Building Information Modeling) modela objekta.

Radimo li BIM?2022-02-15T20:02:04+00:00

Da! Radimo BIM (Building Information Modeling). Nalazimo Vam se na usluzi pri izradi BIM modela u oba smjera i to u inverznom i direktnom modeliranju. Pod inverznom podrazumjevamo, izlazak na teren, skeniranje objekta, modeliranje objekta i dodjeljivanje opisa, atributa i sl. u cilju izrade BIM modela. Pod direktnim  podrazumjevamo izradu BIM modela iz projektnog rješenja bilo da se radi o PDF  ili CAD crtežima i prikazima.

Nivo detaljnosti?2022-02-15T20:32:54+00:00

Nivo detaljnosti, u zavisnosti od traženog nivoa detaljnosti (LOD, eng., Level od Detail) ili nivo razvijenosti modela (LOD), možemo Vam ponuditi:

LOD 100 – konceptualni model

LOD 200 – aproksimativni model

LOD 300 – precizna geometrija

LOD 350 – precizna geometrija sa poveznicama

LOD 400 – precizna geometrija sa detaljnim informacijama o modelu

LOD 500 – verifikovan i operativan model /As-built

Kako možemo kontaktirati u vezi skeniranja i BIM-a?2022-02-15T20:38:10+00:00

podršku i kontakt sa nama možete dobitit putem kontakt forme, putem email-a: info@geogis.ba ili putem jednog od telefonskih brojeva:

mob: +38762293663, tel: +38733844244

Go to Top