Osvrt GeoGIs društva

GEOGIS STUDIO JE PRAVI IZBOR ZA SARADNJU

 

Naša vizija:

Kontinuiranim usavršavanjem, ulaganjem u znanje i nove tehnologije našu poziciju vidimo u samom vrhu digitalizacije svijeta.

 

Naša misija:

Prateći svjetske trendove i učestvujući u kreiranju novih, želimo se kretati u pravcu inovacije zadovoljavajući potrebe naših klijenata.