Stjepangrad – Blagajska tvrđava

Geodetsko snimanje terena i pješačke staze, na osnovu čega je kreirana geodetska podloga. Svrha geodetskog snimanja je modeliranje (opisivanje) stvarnog stanja terena za potrebu izrade Glavnog projekta proširenja pješačke staze ka tvrđavi Stjepangrad.