Geodetsko iskolčavanje stambene zgrade

Učešće geodeta u ostvarivanju inžinjerskih projekata može se podjeliti na dva jednako važna dijela. U prvom dijelu neophodno je vjerno snimiti situaciju na terenu sa svim relevantnim elementima i objektima koji utječu na projektovanje i izvedbu projekta. Drugi dio geodetskih radova kod inžinjerskih projekata je prenos projekta na teren.

Za potrebu izgradnje stambene zgrade GeoGIS studio je izvršio iskolčavanje.