Žabljak (Durmitor) – Crna Gora

  • Tip/vrsta geodetske usluge: Snimanje i izrada Elaborata ažurne geodetske podloge skijališta Žabljak (Durmitor)
  • Obuhvat snimanja: 223252 m2
  • Lokacija: Durmitor (Crna Gora)
  • φ = 43°07’19”
  • λ = 19°06’07”
  • Investitor: Ski centar Savin kuk
  • Visinska razlika: 700 m