BIM usluge

BiM (Building Information Modeling) je novi univerzalni jezik arhitekture, građevinarstva i infrastrukture i pokretač digitalne transformacije građevinskog sektora u Evropi i svijetu. Na BiM ne treba gledati isključivo kao na novu digitalnu tehnologiju, već kao na stratešku i sveobuhvatnu metodologiju za efikasnije upravljanje građevinskim i infrastrukturnim projektima, uz znatno manje troškove. Kroz rad na zajedničkoj platformi, BIM omogućava učesnicima na projektu da sagledaju sveokupnu efikasnost kako velikih, tako i malih projekata, optimuzuju vrijeme i efikasnije upravljaju troškovima i to u svim fazama životnog ciklusa objekta od idejnog rješenja, preko glavnog projekta, izgradnje do eksploatacije, održavanja i rušenja na kraju vijeka trajanja.

BIM Modeling

PDF to BIM | SCAN TO BIM | CAD TO BIM

MEP Modeling

PDF to BIM | SCAN TO BIM | CAD TO BIM

BIM Development

BIM Family | SCAN TO BIM | CAD TO BIM

AS-BUILT BIM PROCESS

3D Laser scanning

SCAN TO BIM 🢂

Photogrammetry

🢀 PHOTOGRAMMETRY TO BIM