Geodetske usluge

Pružamo različite usluge vezane za geodetsko mjerenje i kartiranje terena. Neki od glavnih zadataka koje pružamo su:

  1. Mjerenje i kartiranje terena: Pri čemu koristimo različite instrumente i tehnologije za mjerenje različitih elemenata terena, kao što su nagib, visina, položaj objekata, i kreiranje karata i planova.

  2. Izrada projekata: Odgovorni smo za izradu projekata građevinskih objekata, kao što su kuće, zgrade, ceste, i mostovi, gdje u većini imamo veliki značaj.

  3. Katastar nekretnina: Bavimo se mjerenjem i evidencijom nekretnina, kao što su katastarske karte, katastarski planovi, i registar nekretnina.

  4. Inženjerske usluge: Pružamo inženjerske usluge, kao što su projektovanje i izvođenje geodetskih radova, geodetsko snimanje, i priprema dokumentacije za građevinske dozvole.

  5. Tehnička podrška: Pružamo i tehničku podršku drugim stručnjacima, kao što su arhitekti, inženjeri i geologi, kako bi se osiguralo da se projekti izvode precizno i u skladu sa propisima.

NISKOGRADNJA | VISOKOGRADNJA | TUNELOGRADNJA | MOSTOGRADNJA | HIDRO-ENERGETSKI OBJEKTI | KOMUNALNI OBJEKTI I VODOVI | GEODETSKO PRAĆENJE IZGRADNJE

GEODETSKE PODLOGE | OBILJEŽAVANJE PARCELA | PARCELIZACIJA | ENERGETSKI OBJEKTI | KOMUNALNI OBJEKTI I VODOVI | GEODETSKO PRAĆENJE | IZGRADNJE

Geodetske mreže 

GEODETSKE MREŽE POSEBNE NAMJENE |  1D MREŽE | 2D MREŽA | DEFORMACIJSKA ANALIZA | BJEKTI | KOMUNALNI OBJEKTI I VODOVI | GEODETSKO PRAĆENJE | IZGRADNJE

Geodetski nadzor

NISKOGRADNJA | VISOKOGRADNJA | TUNELOGRADNJA | MOSTOGRADNJA | HIDRO-ENERGETSKI OBJEKTI | KOMUNALNI OBJEKTI I VODOVI | INFRASTRUKTURA |

3D LASERSKO SKENIRANJE | REGISTRACIJA OBLAKA TAČAKA | ANALIZA SKENOVA  | BJEKTI | KOMUNALNI OBJEKTI I VODOVI | GEODETSKO PRAĆENJE | IZGRADNJE 

Fotogrametrija

ORTOFOTO | GEOREFERENCIRANJE |  SNIMANJE FASADA | 3D MODELI | DIGITALNI MODELI TERENA | OBLACI TAČAKA |  BJEKTI | KOMUNALNI OBJEKTI I VODOVI | GEODETSKO PRAĆENJE | IZGRADNJE

SNIMANJE KORITA RIJEKA & JEZERA | GRANICE VODNOG DOBRA | KANALI & POTOCI & RIJEKE & JEZERA | CAD & GIS | 

 PRIPREME ZA LIDAR SNIMANJE | LIDAR SNIMANJE ANALIZA LIDAR-a | DIGITALNI MODELI | CAD I GIS |