Fotogrametrija

Fotogrametrija je tehnologija koja se koristi za prikupljanje, obradu i analizu fotografija i drugih slika kako bi se generirali precizni i detaljni geometrijski podaci o objektima i prostoru. Ova tehnologija se često koristi u kombinaciji s drugim metodama kao što su lasersko skeniranje ili GPS.

Usluge fotogrametrije uključuju:

  • Generiranje ortofotografskih karata i ortofotografskih snimaka, koji su kompoziti fotografija koje su projicirane u ortogonalnom koordinatnom sistemu, što omogućuje precizno mjerenje udaljenosti na slici.
  • Generiranje digitalnih modela terena ili 3D modela objekata koji se koriste u projektovanju, planiranju i analizi prostora.
  • Izradu topografskih karata ili geodetskih planova, koji sadrže informacije o reljefu, hidrografiji, vegetaciji, objektima i drugim karakteristikama terena.
  • Izradu inventara i katastra nekretnina, koji sadrže informacije o lokaciji, dimenzijama i korištenju nekretnina.
  • Izradu ortofoto karti za potrebe GIS-a (geografski informacijski sistem)
  • Izradu 3D modela za potrebe BIM-a (Building Information Modeling)
  • Izradu fotorealističnih 3D modela za potrebe arhitektonskih i urbanističkih projekata

Usluge fotogrametrije su široko primjenjive u različitim industrijama, uključujući arhitekturu, građevinarstvo, proizvodnju, arheologiju, forenziku, istraživanje i razvoj, upravljanje imovinom, i mnogo više.

FOTOGRAMETRIJA

Vazdušno snimanje |  Georeferenciranje | Izrada Ortofoto | Snimanje fasada | 

UAV INTEGRACIJA

Oblak tačaka | Izrada 3D modela | Integracija sa BIM | Klasifikacija ortofoto snimaka |

DIGITALNI MODELI 

Digitalni model terena | Digitalni površinski model | Izračun zapremine | Geodetske podloge |