Geodetske mreže & Monitoring

Objekti niskogradnje, visokogradnje i svi drugi infrastrukturni projekti postaju sve kompleksniji, njihovu izgradnju je nemoguće izvršiti bez geodetske osnove. Pod geodetskom osnovom podrazumjeva se geodetski referentni okvir, odnosno njegova realizacija u vidu geodetskih tačaka. Stabilizacija i proces određivanja koordinata geodetskih tačaka u zavisnosti od tražene tačnosti može da bude zahtjevan projekat. Geodetska osnova se može klasifikovati na više načina. Prema namjeni, tačnosti, geometriji (1D mreže, 2D mreže i hibridne mreže 3D)

Hibridne mreže

POMACI | DEFORMACIJE | KONTROLA GEOMETRIJE | PRAĆENJE IZGRADNJE | KONTROLA IZVEDENOG

2D Geodetske mreže

POMACI | DEFORMACIJE | KONTROLA GEOMETRIJE | PRAĆENJE IZGRADNJE | KONTROLA IZVEDENOG

1D Geodetske mreže

POMACI | DEFORMACIJE | KONTROLA GEOMETRIJE | PRAĆENJE IZGRADNJE | KONTROLA IZVEDENOG