Geodetski nadzor

Geodetski nadzor je proces praćenja i kontrole radova na projektima koji se odnose na izmjenu terena i građevinske radove. To uključuje kontrolu da se radovi izvode prema projektnoj dokumentaciji, provjeru da se radovi izvode u skladu sa zakonima i propisima te mjerenje i evidentiranje svih promjena na terenu. Geodetski nadzor također uključuje koordinaciju između različitih stručnih disciplina kako bi se osiguralo da se radovi izvode u skladu sa projektnom dokumentacijom.

Geodeski nadzor vršimo za objekte različitih tipova i namjena u: visokogradnji, niskogradnji, tenelogradnji, mostogradnji i drugim infrastrukturnim projektima.

AUTOCESTE

GEODETSKE MREŽE | NADZOR IZGRADNJE| KONTROLA IZGRADNJE | PROVJERA I KONTROLA ISKOPA | PROVJERA POZICIJA IZVEDENIH OBJEKATA

MOSTOGRADNJA

GEODETSKE MREŽE | NADZOR IZGRADNJE| KONTROLA IZGRADNJE | PROVJERA ISKOLČENIH I IZVEEDNIH DIJELOVA MOSTA

TUNELOGRADNJA

GEODETSKE MREŽE | NADZOR IZGRADNJE| KONTROLA IZGRADNJE | KONTROLA PROBOJA TUNELA | KONTROLA ISKOPA