Hidrografsko geodetsko snimanje

Geodetske usluge u hidrografiji su usluge koje se koriste za prikupljanje, obradu i analizu podataka o vodenim površinama i okolnom prostoru. Ove usluge se često koriste za planiranje, projektovanje i izgradnju projekata na vodi, kao što su gradnja nasipa, kanala, hidroelektrana, mostova i drugih konstrukcija.

Geodetske usluge u hidrografiji uključuju:

  • Mjerenje i kartiranje vodenih tijela, uključujući dubine, brzine strujanja, vodostaje, konture dna (izobate) i druge karakteristike.
  • Izradu topografskih karata i geodetskih planova vodenih tijela, koji sadrže informacije o reljefu, hidrografiji, vegetaciji, objektima i drugim karakteristikama terena.
  • Generiranje digitalnih modela terena ili 3D modela vodenih objekata koji se koriste u projektovanju, planiranju i analizi prostora.
  • Izradu planova za odvodnju i kontrolu poplava, koji se koriste za upravljanje vodenim tijelima i osiguravanje sigurnosti okolnih područja.
  • Izradu katastra nekretnina na vodenim tijelima, koji sadrže informacije o lokaciji, dimenzijama i korištenju nekretnina.
  • Izradu ortofoto karti za potrebe GIS-a (geografski informacijski sistemi)

AKVIZICIJA SONAROM

RIJEČNA KORITA | DNO JEZERA |

OBALE I OBJEKTI

VODNE OBALE | KANALI | KOMUNALNI VODOVI | HIDRO-ENERGETSKI OBJEKTI| | OBJEKTI ZA ZAŠITU OD POPLAVA |

CAD i GIS

IZOBATE | IZOHIPSE | GIS ANALIZA | GEODETSKE PODLOGE |