Inženjerska geodezija

Za potebu izgradnje u niskogradnji i visokogradnji kao i drugih objekata infrastrukture, inženjerska geodezija uključena je u ciklus izgradnje u periodu planiranja, projektovanja, izgradnje i održavanja objekata. Usluge inženjerske geodezije kategorizirali smo prema vrsti objekata koje od nas naši klijenti zahtjevaju.

NISKOGRADNJA

GEODETSKO PRAĆENJE IZGRADNJE | GEODETSKE PODLOGE ZA PROJEKTOVANJE | KONTROLA KVALITETE |

VISOKOGRADNJA

GEODETSKO PRAĆENJE IZGRADNJE | GEODETSKE PODLOGE ZA PROJEKTOVANJE | KONTROLA KVALITETE | VERTIKLNOST OBJEKATA

TUNELOGRADNJA

GEODETSKO PRAĆENJE IZGRADNJE | GEODETSKE PODLOGE ZA PROJEKTOVANJE | KONTROLA KVALITETE | OCJENA TAČNOSTI PROBOJA

HIDRO-ENERGETSKI OBJEKTI

GEODETSKO PRAĆENJE IZGRADNJE | GEODETSKE PODLOGE ZA PROJEKTOVANJE | KONTROLA KVALITETE | GIS ANALIZE

KOMUNALNI OBJEKTI I VODOVI

GEODETSKO PRAĆENJE IZGRADNJE | GEODETSKE PODLOGE ZA PROJEKTOVANJE | KONTROLA KVALITETE | KATASTAR KOMUNALNIH UREĐAJA

USLUGE KOD MOSTOGRADNJE

GEODETSKO PRAĆENJE IZGRADNJE | GEODETSKE PODLOGE ZA PROJEKTOVANJE | KONTROLA KVALITETE | DEFORMACIJE I SLIJEGANJE

GEODETSKE MREŽE POSEBNE NAMJENE

GEODETSKO PROJEKTOVANJE MREŽE | 1D MREŽE |  2D MREŽE | HIBRIDNE MREŽE | DEFORMACIJE | POMACI