LIDAR

LIDAR (Light Detection and Ranging) je metoda za mjerenja dužina korištenjem svjetlosnog impulsa. Geodetske usluge korištenjem LIDAR sistema generišu se 3D modeli terena i objekati na površini zemlje. Ova metoda se često koristi za kartiranje, istraživanje geologije, planiranje infrastrukture i katastarske radove. LIDAR sistemi se sastoje od lasera, GPS-a, IMU (senzora za praćenje pokreta) koji se koriste za precizno mjerenje udaljenosti do površine terena. Rezultati LIDAR mjerenja se obično prikazuju u obliku 3D modela ili 2D karte koja prikazuje položajne i visinske karakteristike terena.