Usluge katastra

GEODETSKE PODLOGE

PODLOGE ZA PROJEKTOVANJE | PODLOGE ZA KATASTAR | 

OBILJEŽAVANJE PARCELA

POKAZIVANJE GRANICA | IDENTIFIKACIJA PARCELA | 

DIOBA PARCELA

CIJEPANJE PARCELE | PARCELIZACIJA |